Tourism Organisation of Tivat

Místní daně

tivat boravisna

Při vstupu do Černé Hory každý turista je povinna použít během 24 hodin. Místní poplatek pro dospělé je 0,90 centů za den, děti do 12 let neplatí daně, děti od 12-18 let, polovinu poplatku, který činí 0,45 centů. Za cenu daně se přidá do samotné aplikace a množství pohybu, který je 1,00 eur na celkovou dobu pobytu.

Lidé, kteří vlastní jejich majetku, jsou také povinni oznámit a vytvořit seznam nemovitostí, což dokazuje, vlastnictví, s výjimkou v tomto případě osvobozené od placení daně, platí pouze aplikaci, která je 1,00 euro po celou dobu pobytu. V případě držení majetku, jen nejbližší rodinní příslušníci (otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra), neplatí daně, a všechny ostatní příbuzní, přátelé a kmotři jsou povinni zaplatit 0,90 za den.