Tourism Organisation of Tivat

O NÁS

O NÁS


Turistická organizace Tivat vznikla roku 2004 poté, co byl ratifikován Zákon o turistických organizacích. Její činnost se soustřeďuje na plnění veřejného zájmu v oblasti turistického ruchu.

Úkoly Turistické organizace spočívají v:

* Propagaci a zkvalitňování tradičních hodnot oblasti a obce, kterou představuje;

* Vytváření podmínek pro aktivaci zdrojů turistického ruchu na území obce;

* Podpoře, koordinaci a pořádání kulturních, umělecko-zábavních, hospodářských, sportovních a jiných přehlídek, které přispívají k bohaté turistické nabídce;

* Podpoře a oživení tech částí obce a okolí, která nejsou v uspokojivé míře součástí turistické nabídky;

* Podpoře a organizaci akcí, jejichž cílem je ochrana a uchování životního prostředí a kulturního dědictví;

* Poskytování služeb a informací návštěvníkům;

* Výkonu ostatních činností za účelem propagace turistických produktů a zlepšování turistické nabídky na území obce.

Turistická organizace města Tivat jakožto místní turistická organizace má vlastní příjmy, které jí plynou z poplatku za pobyt hostí, členského příspěvku, který zahrnuje všechny právnické subjekty, které podnikají na území města Tivat, rozpočtu městského magistrátu, půjček a dalších příjmů.

Orgány Organizace jsou:

* Valná hromada

* Výkonný výbor

* Dozorčí a revizní výbor

* Předseda

Turistická organizace má Radu odborníků, kterou vede ředitel. Zároveň je založena Turistická informační kancelář, která může vykonávat činnosti jako:

* poskytování informací ohledně ubytování, pobytu turistů a programu jejich pobytu;

* přihlášky pobytu a sledování turistického ruchu;

* přijímání a evidenci hostí;

* přijímání studentských skupin, zahraničních a domácích novinářů.

Tímto jsme stručně představili obsah naší činnosti. Pokud budete mít zájem o podnikatelské kontakty na území města Tivat, rádi vám vyjdeme vstříc jako váš spolehlivý partner.