Tourism Organisation of Tivat

Potpisan je Protokol o saradnji između Turističke organizacije opštine Tivat i Sektora za razvoj opštine Karpoš

SHARE
,
Potpisan je Protokol o saradnji između Turističke organizacije opštine Tivat i Sektora za razvoj opštine Karpoš