Tourism Organisation of Tivat

Galerija ARTUS

Ivica Aranđus, akademski slikar iz Tivta koji od 1986. godine živi i stvara na relaciji Dizeldorf – Tivat na Trgu od kulture, u blizini Ljetnjikovca Buća, otvorio je umjetničku galeriju „Artus“. U kolekciji pored djela savremene umjetnosti biće  predstavljeni i radovi italijanskih i njemačkih umjetnika iz 17. i 18. vijeka kao i ikone i antikviteti.

Galerija ARTUS
Trg od kulture
+382 67 366 697