Tourism Organisation of Tivat

Místní zajímavosti

Městský park – Tivatský park je největší v Kotorském zálivu. Mimořádně příznivé klimatické podmínky umožnují pěstování rozmanitých druhů exotických rostlin, které námořníci a velitelé lodí sváželi ze všech koutů světa.

Gornja Lastva se nachází v zázemí Tivatu v nadmořské výšce 300 m, na úpatí pohoří Vrmac. O tomto sídlišti se zmiňují prameny už ve XIV. století. Jedná se o vzácně zachovalý selský celek, který láká mnohé výletníky a turisty.

Středověké letní sídlo rodiny Buća je k vidění ve středu města. Jedná se o část opevněného letohrádku, ojedinělého na zdejším území. Letní sídlo, založené před více než pěti sty lety, je dnes obnoven a slouží moderním účelům: uvnitř je městská obrazárna a v zahradě malé letní divadlo.

Prevlaka – Ostrov květin je malý ostrov oválného tvaru, dlouhý asi 300 metrů. Ostrov je zajímavý z historického hlediska – nachází se zde pozůstatky kláštera Sv. Archanděla Michaela. Restaurační práce na zříceninách právě probíhají.

Pláž Pržno – Modré obzory se prostírá v jižním cípu Kotorského zálivu, na otevřeném moři. Je to jedna z nekrásnějších pláží na černohorském pobřeží. Velkou předností této pláže jsou olivový háj a borovicový lesík, jejichž stín skýtá odpočinek četným turistům.

Ostrov Svatý Marek (Stradioti) leží směrem na západ od Ostrova květin. Jméno Stradioti pochází od řeckého výrazu pro vojáka – stradiotes. Za doby benátské nadvlády se zde nacházelo vojenské ležení benátských žoldnéřů řecké národnosti. Dříve byl ostrov zajímavý především díky turistickému komplexu Svatý Marek. Tento komplex patřil k jednomu z nejkrásnějších v řetězci klubů Mediteranee se sídlem v Paříži.

Vrmac – ráj pro pěší turistiku Při výšlapu po pěšinách tohoto pohoří přijdete do styku s panenskou přírodou, bohatou na flóru a krásná venkovská stavení, která jsou vybudována v jedinečném stylu dávných obyvatelů těchto končin. Nejvyšší vrcholky pohoří jsou Svatý Jiljí (Sveti Ilija) – 785 m. Velký vrch (Velji vrh) 712 m, Čistý vrch (Čisti vrh) 616 m, Popova hlava (Popova glava) 584 m a Svatý Vít (Sveti Vid) 440 m.

Solivarny – Pro turisty a milovníky pozorování ptactva jsou tivatské solivarny zajímavé především tím, že zde hnízdí pták flamingos neboli plameňák, velmi vzácný. Hnízdí zde rovněž malý kormorán, sendag, který patří k nejohroženějším druhům ptactva v Evropě. Master plán rozvoje turistického ruchu předpokládá postupnou přeměnu tivatských solivaren na ornitologický park.